EGR Promotion 2022

Гаранция

 

Гаранционен срок:

Гаранционният срок на предлаганите от OFFROAD4X4.BG аксесоари е 12, 24 или 36 месеца (в зависимост от избраната марка) считано от датата на покупката.

 

Покритие на гаранцията:

Обект на гаранцията са всички оригинални части, които са използвани при производството на съответния продукт. Гаранцията не покрива части, които не са използвани при производството или са монтирани от фирми/лица, които не са оторизирани дилъри на OFFROAD4X4.BG.

 

Изключения от гаранцията:

  • Дефекти, неизправни функции или повреди, които са причинени от неправилен монтаж, неправилни регулировки, неправилна експлоатация, претоварване, промени по конструкцията, инциденти, ремонти, извършени от неоторизирани фирми/лица, монтаж на части, които не са одобрени от OFFROAD4X4.BG или от оторизиран дилър на OFFROAD4X4.BG;
  • Части, които са обект на нормално износване (напр. крушки, уплътнения и т.н.);
  • Повреди, причинени от лоши условия на експлоатация (химикали, смоли и т.н.);
  • Механични повреди.

 

Задължения на собственика:

В случай на повреда собственикът на продукта е длъжен да го достави в оторизиран сервиз на OFFROAD4X4.BG, за да бъде отстранена повредата.

 

Моля запомнете:

Също както вашият автомобил, така и вашият хардтоп, капак или друг аксесоар имат нужда от редовно обслужване. То трябва да се извършва през същите сервизни интервали, през които се обслужва и вашият автомобил.

 

Внимание:

Първото обслужване на вашия хардтоп, капак или друг аксесоар трябва да се извърши след не повече от 500 км от неговия монтаж. Затягането на монтажните компоненти трябва да се проверява на всеки 100 км.

 

Забележка:

Бихме искали да подчертаем разликата между "дефект" и "повреда". "Дефектите" се покриват от гаранцията, тъй като производителят е отговорен за дефекти на използваните материали и по време на производството. "Повредите", които са настъпили след доставката на продукта и които са причинени от инциденти, неправилна експлоатация или неправилно обслужване, не се покриват от гаранцията.

Нормалното обслужване не се покрива от гаранцията; задължение на собственика е да спазва инструкциите за монтаж и обслужване.